Tiskový terminál Ultralight

Klient: Y SOFT, s.r.o.
Rok realizace: 2009
Faktum Design zajistil: návrh designu, výrobní dokumentace, sériová výroba dílů



Design přístrojů
Dodáváme komerčně i soutěžně ceněný design.

Kompaktní tiskový terminál, který navázal na model Professional. Tvarově volně vychází z Professionalu a parafrázuje jeho charakteristické křivky.