Stolová horizontální vyvrtávačka WFT

Klient: FERMAT CZ s.r.o.
Rok realizace: 2009
Faktum Design zajistil: návrh designu



Průmyslový design
Přinášíme bohaté zkušenosti a know­how.

Zadáním bylo navrhnout celkově nový vzhled pro vyvrtávačku a příslušenství bez zásadních zásahů do stávající konstrukce spojené s technologií vyvrtávání. Navrhli jsme také kabinu pro obsluhu s novým konceptem zavírání dveří, kde byl kladen důraz na ergonomii.
Více informací na www.fermatmachinery.com