Hledáme jednoduché principy a funkční řešení. Zpracováváme konstrukční a výrobní dokumentaci.

Vývoj nového výrobku

Vývoj chápeme jako proces s cílem uvést na trh výrobek v kratším čase, s vyšší užitnou hodnotou a za nižší náklady. Naše řešení nejsou zatížena postupnou historií, dokáží tak zvýšit celkovou efektivitu a zkrátit inovační cyklus. 

Na základě navrženého designérského řešení připravujeme reálné konstrukční řešení výrobku. Naše zkušenosti vycházejí z dlouhodobé praxe s konstrukcí plastových výlisků, plechových dílů, odlitků a sestav. Máme úplnou kontrolu nad konstrukční fází a možnost maximálně ovlivnit výsledný design výrobku.

Nejčastěni působíme v oblasti vývoje mechanických částí elektronických a elektrotechnických zařízení, vědeckých přístrojů a zdravotní techniky. Realizujeme projekty od fáze vývoje konceptů až po dodávku fyzických prototypů. Naše partnery podporujeme i při řešení jednotlivých kroků, jako například ergonomických studií, studií proveditelnosti nebo variatních vývojových konceptů. Pro realizace vývoje využíváme výkonné návrhové technologie a moderní komunikační prostředky.

 

► Mám zájem o vývoj produktu nebo zpracování konstrukční dokumentace

Přinášíme bohaté zkušenosti a know­how.

  • Wifi tag - prototyp
  • Kryt mikroskopu - prototyp
  • Tiskový terminál - prototyp
  • Spektrometr - prototyp