Hledáme jednoduché principy a funkční řešení. Zpracováváme konstrukční a výrobní dokumentaci.

Vývoj nového výrobku

Na základě designérského návrhu připravujeme konstrukční řešení výrobku. Naše zkušenosti vycházejí z dlouhodobé praxe s konstrukcí plastových výlisků, plechových dílů, odlitků a sestav. Máme úplnou kontrolu nad konstrukční fází a možnost maximálně ovlivnit výsledný design výrobku.

Zaměřujeme se na konstrukci mechanických částí elektronických a elektrotechnických zařízení, vědeckých přístrojů a zdravotní techniky. Vývoj chápeme jako proces s cílem uvést na trh výrobek v kratším čase, s vyšší užitnou hodnotou a optimálními náklady. Naše řešení nejsou zatížena postupnou konstrukční historií, mohou tak zvýšit celkovou efektivitu a zkrátit inovační cyklus. 

Realizujeme projekty od fáze vývoje konceptů až po dodávku sériových dílů. Pro realizace vývoje využíváme moderní CAD technologie včetně pevnostních výpočtů a MoldFlow analýz.

 

► Mám zájem o vývoj produktu nebo zpracování konstrukční dokumentace

Vytváříme strategie a promyšlené výrobky.

  • Wifi tag - prototyp
  • Kryt mikroskopu - prototyp
  • Tiskový terminál - prototyp
  • Spektrometr - prototyp