Vytváříme nový design výrobků. Identifikujeme směry pro inovaci. Navrhujeme jedinečné produkty.

Průmyslový a produktový design

Design chápeme jako ideání spojení estetiky, funkce a technického řešení. Využíváme znalosti, získané mnoholetou praxí napříč průmyslovým spektrem. Vycházíme z dostupných FAKTů, využíváme svůj UM a talent pro vytvoření funkčního DESIGNu nového výrobku. 

Našim cílem je vytvářet inovativní návrhy designu založené na racionálních technologických a ekonomických základech. 

Zaměřujeme se na návrhy designu elektronických a elektrotechnických zařízení, vědeckých přístrojů, zdravotní techniky a krytování obráběcích strojů. Při navrhování designu  klademe velký důraz na propracování celkového konceptu po tvarové a funkční stránce. Eliminujeme tak slepé cesty ve vývoji a zkracujeme celkovou dobu přípravy výrobku.

 

► Mám zájem o návrh designu

Zajišťujeme kompletní vývoj nového výrobku.

  • Kanystr
  • Návrh dozimetru
  • Dláto
  • Návrh svítilny