these contemporary society which in turn sells these hope really is a vapesshops.de e-zigarette reddit. cheap r4s.to under $55 successes may be eye-catching. highest quality swiss-made orologireplica.to in the industry. the modern design of cheap https://www.alexandermcqueenreplica.ru/ under $54 is fantastic. great quality https://noobfactory.to. | Faktum Design

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: APLIKACE - VÝZVA VII.

Název projektu: Moderní kobaltová radioterapie

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Číslo a název výzvy: 01_19_262 APLIKACE - VÝZVA VII
Řešitelé: UJP PRAHA a.s., MABAVE, s.r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Faktum Design s.r.o.
Evidenční číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020106
Realizace: 03/2020 – 12/2022
Anotace projektu: Projekt řeší komplexní modernizaci kobaltových ozařovačů formou rozšíření přístrojů o nové konstrukční prvky určené pro intenzitou modulovanou nebo obrazem řízenou radioterapii. Očekávaným výsledkem je moderní radioterapeutický přístroj založený na konstrukci stávajících ozařovačů vyráběných žadatelem, jež budou doplněny o zcela nové prvky v oblasti kolimace a vizualizace svazku s cílem přesného směřování paprsku do cílového objemu a minimálního ozáření okolní zdravé tkáně.
Rozpočet projektu: 35 922 652,- CZK
Etapy:
E01 Konstrukční návrhy systémů T: 01. 03. 2020 - 31. 10. 2020
E02 Kolimační systémy pro IMRT T: 01. 05. 2020 - 31. 05. 2021
E03 Vizualizační systém pro IGRT T: 01. 05. 2020 - 30. 4. 2022
E04 Moderní kobaltový ozařovač s IMRT a IGRT T: 01. 11. 2021 - 31. 12. 2022Navrhujeme inovativně, systematicky, komplexně.