Vytváříme nový design výrobků. Identifikujeme směry pro inovaci. Navrhujeme jedinečné produkty.

Designérské a vývojové studio

Design chápeme jako tvůrčí spojení estetiky, fukčnosti a technického řešení. Využíváme znalosti, získané mnoholetou praxí napříč průmyslovým spektrem. Vycházíme z dostupných faktů, využíváme svůj um a talent pro vytvoření funkčního designu nového výrobku. Našim cílem je vytvářet inovativní návrhy založené na racionálních technologických a ekonomických základech. 

Nejčastěni působíme v oblasti návrhu designu elektronických a elektrotechnických zařízení, vědeckých přístrojů, zdravotní techniky, krytování obráběcích strojů a výrobních celků.

Při navrhování klademe velký důraz na propracování celkového konceptu po tvarové a funkční stránce. Eliminujeme tak slepé cesty ve vývoji a zkracujeme celkovou dobu přípravy výrobku.

 

► Mám zájem o návrh designu

Dodáváme komerčně i soutěžně ceněný design.

  • Kanystr
  • Návrh dozimetru
  • Dláto
  • Návrh svítilny