Tiskový terminál Professional

Y soft

Idea a design
Na základě podrobné analýzy jsme navrhli několik koncepčních variant vzhledu krytu. Z návrhů je patrná celková skladba, tvarování a barevnost. Návrhy jsou provedeny formou vizualizací a technických pohledů v tištěné a elektronické podobě. Jedna varianta má rozsah 4 strany A3. Z navrhnutých variant si klient vybral první, která představuje úsporné řešení, vyniká svojí jednoduchostí a robustností.

Konstrukce
Ke zvolené variantě tvarového řešení jsme provedli CAD konstrukci dílu. Konstrukce je provedena v 3D CAD SolidWorks. Zadavateli byla předána konstrukční data v průmyslových standardech IGES a STEP a v nativním formátu SW. Součástí dodávky byly redukované výkresy k navrhovaným dílům.

Realizace
Na základě konstrukční dokumentace jsme dodali prototypy plastových dílů krytu. Prototyp byl vyroben pomocí SLS technologie z materiálu PA 2200. Prototyp byl povrchově upraven.

Výroba
Dlouhodobě dodáváme plastové díly teminálu. Dodávky jsou realizované podle principu JIT.

Realizujeme vize a tvoříme nové produkty.

Vývoj projektu

  • Realizace
  • Konstrukce
  • Design
  • Idea