Ovládací konzola stroje Vacushape

Wellness Profi

Zadání
Společnost Welness Profi nás oslovila se zadáním redesignu ovládací konzoly k cvičebnímu stroji VacuShape. Konzola měla být navržena jako samostatný celek připevněný ke stroji pomocí madel. Její tvarování mělo akceptovat navrhovanou výrobní technologii – vakuové odlévání PUR do tvrdých forem.

Analýza
Na základě daných požadavků jsme analyzovali všechny dostupné informace. Výsledkem byla definice vhodného tvarování, tak aby nově navržený vzhled vytvářel charakteristický prvek stroje a byl dostatečně odlišný od konkurenčních výrobků.

Idea
V této části projektu jsme navrhli 4 koncepční varianty vzhledu konzoly a souvisejících madel. V každé variantě byl navrhnut jiný tvarový koncept. Všechny varianty však akceptovaly zvolenou technologii výroby plastových dílů konzoly.

Design
Yadavatelem byl vybrán koncept „beatle“ kde jsou na konzole uchyceny pomocí flexibilních chrániček ventilátory a reproduktory. Vzdáleně toto tvarování připomíná tykadla brouka. Následně bylo toto řešení dopracováno a definována finální pohledová geometrie.

Konstrukce
V dalším kroku byla připravena kompletní konstrukční dokumentace jednotlivých plastových dílů konzoly v rozsahu parametrického konstrukčního modelu a redukovaných výkresů. Na základě 3D dat by zhotoven SLS model včetně finální povrchové úpravy.

Realizace
Projekt byl dokončen výrobou tvrdých odlévacích forem na 5-ti osém obráběcím centru a následnou výrobou pilotní série. V současné době probíhají další dodávky plastových dílů konzoly.

Zajišťujeme ucelený proces vývoje produktu.

Vývoj projektu

  • Konstrukce
  • Realizace
  • Design
  • Idea