Radioterapeutický ozařovač Terabalt

UJP

Zadání
Společnost UJP PRAHA nás oslovila s požadavkem navrhnout design rentgenového simulátoru Terasix. Simulátor má být složen z otočného ramene a pohyblivého stolu. Předpokládá se že, bude použit stůl k zařízení Terabalt v inovovaném provedení. Tvarování krytů ramene má tvarově navazovat na design zařízení Terabalt, tak aby byla vytvořena jednotná tvarová linie charakterizující výrobky společnosti UJP Praha.

Analýza
Provedli jsme analýzu všech dostupných informací včetně stávajících konkurenčních řešení. Výsledkem této části byla definice vhodného tvarování, tak aby nově navržený vzhled plně odpovídal současným trendům případně tyto trendy sám vytvářel.

Idea
Navrhli jsme tři koncepční autorské varianty vzhledu krytu a jeho jednotlivých částí. Z návrhů je patrná celková skladba a tvarování a dále použité materiály a způsob jejich zpracování. Návrhy jsou provedeny formou vizualizací a technických pohledů v tištěné a elektronické podobě. Jedna varianta má rozsah 10 stran A3.

Design 
Zvolená tvarová a koncepční varianta, která nejvíce reflektovala záměr zadavatele byla rozpracována do designérské dokumentace. Ta definovala pohledové kryty přístroje, jejich skladbu a barevnost. Návrhy byly provedeny formou vizualizací v tištěné a elektronické podobě. 3D modely povrchových ploch byly předány ve formátu IGES.

Konstrukce
V následující fázi jsme zpracovali kompletní konstrukční a výrobní dokumentaci v 3D CAD systému.

Realizace 
Podle požadavků klienta dále spolupracujeme při konstrukci a výrobě prototypů. Tvarování přístroje navazuje na design zařízení TERABALT. Koncepčně se jedná o kryt vytvořený z laminátových dílů. Ty jsou vzájemně sesazeny a fixovány systémem DualLock.

Navrhujeme inovativně, systematicky, komplexně.

Vývoj projektu

  • Design
  • Konstrukce
  • Design
  • Design
  • Realizace
  • Idea