Ovládací konzola
mikroskopu

Tescan

Zadání 
V rámci výroby nové formy pro plastový díl konzoly jsme byli požádáni o redesign stávající konzoly, kterou naše studio navrhlo v roce 2008. Měli jsme se zaměřit zejména na jednoduchost výroby krytů, ale také na další možnosti rozmístění ovladačů.

Analýza 
Na základě nových požadavků a stávajících zkušeností jsme analyzovali daný projekt a zahrnuli jsme aktuální trendy ve vývoji technologií a designu, abychom vytvořili nadčasový produkt.

Idea
V ideové fázi jsme vvyvořili několik variant s různým formátem a rozmístěním ovladačů. Snažili jsme se také o zachovámi konceptu jedné plastové skořepiny a jednoho nebo dvou krycích plechových nebo plastových dílů. Snažili jsme se také kombinovat více materiálů.

Design
Postupným vývojem a při konzultacích se zadavatelem jsme se nakonec zaměřili na "podélný" koncept konzoly, který lépe zpřístupní všechny ovladače. Vytvořili jsme celkem 4 varianty a u vybrané jsme posléze zkoušeli ještě různé rozmístění ovladačů.

Konstrukce
Na základě vybrané varianty jsme zpracovali 3D CAD model za pomoci programu SolidWorks a vytvořili jsme projektovou dokumetaci, kterou jsme dále využili při výrobě prototypu i finální verze.

Realizace
Podle požadavků klienta jsme dále spolupracovali při konstrukci a výrobě prototypů i finálního produktu. Konzola se skládá z plastové skořepiny a horního lakovaného plechu s potiskem, na kterém je kontaktně připevněné šasi s montážními prvky.

Hledáme jednoduchá produktová řešení.

Vývoj projektu

  • Realizace
  • Finální vizualizace
  • Konstrukce
  • Design
  • Design
  • Původní konzola