Řezání vodním paprskem
FreeBeam

PTV

Zadání 
Společnost PTV nás oslovila, zda bychom mohli zpracovat design na nově vznikající kompaktní jednotku pro řezání vodním paprskem. Stroj má mít pracovní plochu max.1000 × 1000 mm s jednostranným zadním uložením pracovního ramene. Zadavatel si přál vytvořit sjednocující tvarové prvky a sestavy, které budou výrobek odlišovat od konkurence. Má vzniknout charakteristické tvarování, které bude možné aplikovat na další stroje z výrobkového programu zadavatele.

Analýza 
Na základě daných požadavků jsme analyzovali všechny dostupné informace. Výsledkem byla definice vhodného tvarování, tak aby nově navržený vzhled plně odpovídal současným trendům a v určitých směrech tyto trendy sám vytvářel.

Idea
V této části projektu jsme navrhli 4 koncepční varianty vzhledu jednotlivých tvarových celků stroje. Z návrhů je patrná celková skladba a tvarování a dále použité a doporučené materiály a způsob jejich zpracování. Návrhy jsou provedeny formou vizualizací a technických pohledů v tištěné a elektronické podobě. Jedna varianta má rozsah 5 stran A3. Zadavateli jsme předložili tištěnou variantu a elektronickou variantu dokumentace ve formátu PDF, 3D data pohledových ploch jsme dodali ve formátu IGES.

Design
Dokončením projektové části je fáze Design, kde byla z předložených koncepčních návrhů rozpracována klientem vybraná varianta do designérské dokumentace. Zadavatel si vybral variantu č. 3, pouze s pozměněnou barevnou kombinací.

Konstrukce
Po dohodě se zadavatelem jsme připravili CAD dokumentaci zvolených dílů. Dokumentace byla zpracována v systému SolidWorks 2007 a obsahovala 3D modely a výrobní výkresy k jednotlivým dílům a sestavám.

Realizace
Podle požadavků klienta jsme dále spolupracovali při konstrukci a výrobě prototypů. Návrh krytování vytváří tvarové prvky, které jsou využívány na dalších výrobcích zadavatele. Rozměr stolu je 1×1 m, variantně 1×2m. Dynamický design krytování charakterizuje proces dělení materiálu, ke kterému ve stroji dochází.

Zajišťujeme ucelený proces vývoje produktu.

Vývoj projektu

  • Realizace
  • Finální design
  • Výrobní dokumentace
  • Ideové návrhy
  • Skici
  • Analýza